Alle voorbereidingen en het verloop van de dienst

Bij het overlijden…

De familie neemt met ons contact op vlak na het overlijden. Wij zorgen dan voor de opbaring van de overledene en maken een afspraak voor de verdere besprekingen.

De overledene ligt thuis:

Er wordt afgesproken wanneer de familie wenst dat de overledene wordt afgehaald. Indien gewenst kan de overledene ook thuis opgebaard worden. Er wordt dan een koelbed en eventueel een rouwkapel voorzien.

De overledene ligt in een ziekenhuis of rusthuis:

De familie wenst dat de overledene in de instelling blijft liggen.
Indien dit nodig is, gaan wij de overledene nog verzorgen.

De familie wenst dat de overledene naar onze funeraria wordt overgebracht.
Als het wordt toegestaan door de instelling en de familie wenst dit, wordt de overledene zo spoedig mogelijk afgehaald. Anders zorgen wij ervoor dat de officiële documenten in orde komen om de overledene over te brengen.
In het funerarium wordt de overledene dan, indien nodig nog verzorgd.

Wij zorgen voor een rustige ligplaats voor de overledene en een serene rouwomgeving voor de nabestaanden.

De aangifte

De volgende documenten hebben wij nodig om aangifte te doen van het overlijden:

 • identiteitskaart van de overledene
 • het trouwboekje van de overledene of van zijn/haar ouders
 • gegevens voor statistiek
 • eventueel rijbewijs
 • bij crematie: de crematie-aanvraag door een familielid ondertekend
 • de documenten van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

De verdere bespreking kunnen bij de familie thuis doorgaan of bij ons ter plaatse.
We begeleiden de familie doorheen deze moeilijke tijd en de keuzemogelijkheden worden verduidelijkt:

De dienst

 • Kerkelijke dienst: welke kerk?
 • Dienst in het crematorium: Christelijke dienst, neutrale dienst of Vrijzinnige dienst.
 • Dienst in de aula van ons funerarium te Herentals: hier zijn dezelfde keuzemogelijkheden.
 • Wanneer kan de dienst plaatshebben? Wij nemen contact op met de priester.
 • Geen dienst.

Ter aarde bestelling

Er wordt gekozen tussen begraving of crematie. Bij crematies heeft u de keuze van as-bestemming:

 • begraafplaats: begraving in het urneveld / bijzetting in het columbarium / uitstrooiing op de strooiweide
 • thuis: uitstrooiing op het privé-terrein / bewaring thuis
 • uitstrooiing op zee

Wij nemen contact op met het crematorium of de begraafplaats.

Koffietafel

Waar en wat wordt er gewenst? Wij nemen contact op met de koffietafel-uitbater.

Rouwbrief of rouwkaart

Deze wordt samengesteld samen met de familie.
Het gedachtenisprentje met foto, zoals brief of eventueel een eigen ontwerp
(zowel van de rouwbrieven, rouwkaarten als de gedachtenisprentjes worden er voorbeelden meegebracht. Alsook van tekstjes, hoofdingen, lettertypes, versjes voor op gedachtenisprentjes, … Ook hier staan wij open voor persoonlijke inbreng van de familie.)

Vervolgens maken wij een proefdruk van de brief. Bij terugkeer bij de familie wordt de brief nagekeken, de enveloppen, koffiekaartjes en postzegels reeds afgegeven. Na de goedkeuring van de proef en het doorgeven van het gewenste aantal brieven, worden deze in onze eigen drukkerij gedrukt. Ze worden geplooid en klaar voor te verzenden bij de familie thuis afgeleverd.

Het verdere verloop

Eenmaal de brieven verstuurd heeft de familie de tijd om rustig hun keuze te maken van:

 • het aantal personen op de koffietafel (zo spoedig mogelijk)
 • de kist of de urne
 • de bloemen: levendige of in kunstzijde
 • de tekst voor op het gedachtenisprentje

Laatste groet

Als de overledene in onze funeraria ligt opgebaard, kan hij/zij, indien gewenst, dagelijks begroet worden. Graag hadden wij op voorhand wel even een telefoontje gekregen om wachttijden te vermijden.

Ons funerarium te Herentals is dagelijks geopend van 14.00 uur tot 18.00 uur. Het funerarium te Vorselaar van 9.00 uur tot 20.00 uur. Kan de familie zich op deze uren niet vrij maken, dan kunnen er steeds afspraken gemaakt worden om op andere tijdstippen te komen.

De dag zelf

Op de dag van de begrafenis, wordt de familie door ons begeleid doorheen de dienst tot op de koffietafel.

Achteraf

Eventueel kan er achteraf via ons een zerk, een urneveldplaat of columbariumplaat besteld worden.